Τοπογράφος, Αδάμης Ιωάννης | Δήλωση ιδιοκτησίας που έχει αποκτηθεί με έκτακτη χρησικτησία στο κτηματολόγιο
573
post-template-default,single,single-post,postid-573,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,vertical_menu_enabled,qode_grid_1300,side_area_uncovered_from_content,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-16.7,qode-theme-bridge,disabled_footer_top,wpb-js-composer js-comp-ver-5.5.2,vc_responsive

Δήλωση ιδιοκτησίας που έχει αποκτηθεί με έκτακτη χρησικτησία στο κτηματολόγιο

Δήλωση ιδιοκτησίας που έχει αποκτηθεί με έκτακτη χρησικτησία στο κτηματολόγιο

 Ένα πρόβλημα που βγαίνει στην επιφάνεια από την δήλωση των ιδιοκτησιών στο Εθνικό Κτηματολόγια είναι η χρησικτησία. Έκτακτη χρησικτησία προκύπτει όταν κάποιος έχει ασκήσει όλα τα δικαιώματα του ιδιοκτήτη πάνω σε ένα ακίνητο για μια 20/ετία, ακόμη και εάν δεν υπάρχει τίτλος ιδιοκτησίας.  Το πρόβλημα που προκύπτει δηλαδή είναι πως δηλώνουμε στο Εθνικό Κτηματολόγιο ένα ακίνητο όταν δεν έχουμε στα χέρια μας έναν τίτλο.  Για την τεκμηρίωση της χρησικτησίας σε ακίνητο που θέλουμε να δηλώσουμε στο Κτηματολόγιο, απαραίτητο είναι το Ε9 συν ένα τουλάχιστον ακόμα έγγραφο από τα παρακάτω.

 • Συμβόλαια και τοπογραφικά όμορων ιδιοκτητών που αναφέρουν τον δηλούντα ως κύριο του δηλούμενου ακινήτου
 • Συμβολαιογραφικό προσύμφωνο μεταβίβασης ακινήτου, στο οποίο βεβαιώνεται η παράδοση της νομής στο εκ του προσυμφώνου δικαιούχο (όχι εργολαβικό προσύμφωνο).
 • Πράξη αναγνώρισης ορίων
 • Μισθωτήρια που εμφανίζουν ως εκμισθωτή τον δηλούντα
 • Δηλώσεις ενώπιον Δημόσιων Αρχών, ιδίως φορολογικών
 • Έγγραφα χορήγησης επιδότησης στο δηλούντα, από τα οποία προκύπτει ότι αυτός αντιμετωπίστηκε ως κύριος του ακινήτου στο οποίο αφορά η δήλωση
 • Συμβολαιογραφικά έγγραφα και δικαστικές αποφάσεις υποθηκών και εν γένει βαρών στα ακίνητα
 • Αποδείξεις καταβολής τελών πάσης φύσεως που βαρύνουν τον δικαιούχο του ακινήτου στο όνομα του δηλούντος·
 • Αποδείξεις ΔΕΗ, ΟΤΕ, εταιρειών ύδρευσης, ΤΟΕΒ, κλπ.
 • Αποδείξεις καταβολής αμοιβής σε εργολάβο που περιέφραξε το ακίνητο ή ενδεχομένως για άλλες εργασίες, εφόσον είναι διάτρητες
 • Αγγελίες από το δηλούντα στο τύπο για πώληση του ακινήτου
 • Τοπογραφικά διαγράμματα
 • Οικοδομική άδεια στο όνομα του δηλούντος
 • Έγγραφο επιβολής στο δηλούντα προστίμου λόγω πολεοδομικών παραβάσεων
 • Παλαιό (20ετίας) ιδιωτικό συμφωνητικό (π.χ. πώλησης ή διανομής) που αναφέρει το δηλούντα ως κύριο του ακινήτου
 • Ένορκες βεβαιώσεις περί υπέρ 20ετούς νομής. (Συντάσσονται στο Ειρηνοδικείο η σε Συμβολαιογράφο με την παρουσία δύο τουλάχιστον μαρτύρων).

Με τα προσκομιζόμενα έγγραφα (τουλάχιστον 2)  πρέπει να τεκμηριώνεται εικοσαετής διαρκής νομή του δηλούμενου ακινήτου

Υποχρεωτική επίσης είναι η οριοθέτηση του ακινήτου (Τοπογραφικό Διάγραμμα)

Ιωάννης Αδάμης

Τοπογράφος Μηχανικός Τ.Ε.