Τοπογράφος, Αδάμης Ιωάννης | ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΑΔΕΙΕΣ
354
page-template-default,page,page-id-354,ajax_fade,page_not_loaded,,vertical_menu_enabled,qode_grid_1300,side_area_uncovered_from_content,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-16.7,qode-theme-bridge,disabled_footer_top,wpb-js-composer js-comp-ver-5.5.2,vc_responsive

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΑΔΕΙΕΣ

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΑΔΕΙΑ

Το τεχνικό γραφείο ΕΞΑΝΤΑΣ αναλαμβάνει την έκδοση άδειας λειτουργίας του καταστήματος ή του επαγγελματικού χώρου, την έκδοση οικοδομικών αδειών και τέλος την μελέτη και την κατασκευή της ανακαίνισης.

Σύμφωνα με τον Ν.4495/17 , αρθρο 29 , παρ1. Οικοδομική Άδεια απαιτείται για την εκτέλεση οποιασδήποτε εργασίας δόμησης, η οποία δεν εμπίπτει στις εργασίες δόμησης μικράς κλίμακας και αφορά ιδίως:

  • Ανέγερση, προσθήκη και επισκευή κτιρίων.
  • Κατεδάφιση κατασκευών εξαιρουμένων των περιπτώσεων της παρ. 3, άρθρου 29, Ν4495/17.
  •  Εκσκαφές ή επιχώσεις μεγαλύτερες του συν/πλην 0,80 μέτρα, καθώς και επιστρώσεις, διαμορφώσεις οικοπέδων και γηπέδων με σκοπό τη δόμηση.
  • Κατασκευή πισίνας.
  • Αλλαγή χρήσης, αν επέρχεται αλλαγή προς το δυσμενέστερο, στα στοιχεία του διαγράμματος κάλυψης ή στα φορτία σχεδιασμού της στατικής μελέτης ή αλλαγή μηχανολογικών εγκαταστάσεων ως προς τις διελεύσεις τους από άλλους ορόφους ή κοινόχρηστους χώρους.
  • Κατασκευή τοίχων αντιστήριξης, καθώς και περιτοιχίσεων και περιφράξεων που δεν καλύπτονται από την έγκριση εργασιών δόμησης μικρής κλίμακας.
  • Κατασκευή υπόγειων δεξαμενών.
  • Εργασίες τοποθέτησης υπόγειων, προκατασκευασμένων δεξαμενών υγρών και αερίων καυσίμων σε πρατήρια καυσίμων.
  • Εργασίες της παρ. 2 (έγκριση εργασιών δόμησης μικρής κλίμακας), προϋπολογισμού άνω των είκοσι πέντε χιλιάδων (25.000,00) ευρώ.
  • Νομιμοποίηση κάθε εκτελεσθείσας εργασίας για την οποία απαιτείται η έκδοση οικοδομικής άδειας.