Τοπογράφος, Αδάμης Ιωάννης | ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ – ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ
341
page-template-default,page,page-id-341,ajax_fade,page_not_loaded,,vertical_menu_enabled,qode_grid_1300,side_area_uncovered_from_content,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-16.7,qode-theme-bridge,disabled_footer_top,wpb-js-composer js-comp-ver-5.5.2,vc_responsive

ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ – ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ

Η βεβαίωση μηχανικού εισάγεται ως έννοια με τον Ν.4014/11 και συμπληρώνεται με τους Ν.4178/13 και 4495/2017. Συνοδεύει κάθε δικαιοπραξία εν ζωή (περιλαμβανομένης και της δωρεάς αιτία θανάτου) που έχει ως αντικείμενο τη μεταβίβαση ή τη σύσταση εμπράγματος δικαιώματος σε ακίνητο. Πιστοποιεί ότι στο ακίνητο δεν έχουν εκτελεστεί αυθαίρετες κατασκευές καθώς και ότι δεν έχει εγκατασταθεί άλλη αυθαίρετη χρήση, συγκρίνοντας την πραγματική κατάσταση με τα εγκεκριμένα πολεοδομικά σχέδια. Η βεβαίωση μηχανικού αποτελεί την βεβαίωση νομιμότητας των υφιστάμενων κατασκευών και χρήσεων.

Οι μηχανικοί της  ΕΞΑΝΤΑΣ  μετά από αυτοψία στο ακίνητο, αναλαμβάνουν με ταχύτητα και υπευθυνότητα την έκδοση της βεβαίωσης μηχανικού ή βεβαίωσης νομιμότητας καθώς και τη σύνταξη εξαρτημένου τοπογραφικού διαγράμματος και ενεργειακού πιστοποιητικού που ενδέχεται επίσης να απαιτούνται για τη μεταβίβαση του ακινήτου.

Απαιτούμενα έγγραφα για τον έλεγχο και την έκδοση βεβαίωσης νομιμότητας:

  • Στέλεχος της οικοδ. αδείας
  • Τοπογραφικό που συνοδεύει την άδεια
  • Εγκεκριμένα πολεοδομικά σχέδια του ακινήτου
  • Τίτλοι ιδιοκτησίας

Νομιμοποιητικά στοιχεία ρύθμισης ημιυπαιθρίων ή αυθαιρέτων με προηγούμενους νόμους, εφόσον υπάρχουν.

ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ

Με τις ρυθμίσεις του νέου νόμου 4495/2017 επιχειρείται να αντιμετωπιστεί το πολύπλοκο πρόβλημα της αυθαίρετης δόμησης μέσα από την πολεοδομική, κοινωνική, περιβαλλοντική και οικονομική του διάσταση. Με τον νέο νόμο δίνεται η δυνατότητα στους ιδιοκτήτες ακινήτων με αυθαίρετες κατασκευές, χρήσεις ή πολεοδομικές παραβάσεις να τις διατηρήσουν για τα επόμενα 30 χρόνια. Καταβάλλεται ειδικό πρόστιμο σε μηνιαίες ή εξαμηνιαίες άτοκες δόσεις απαλλάσσοντας το ακίνητο από τα πολεοδομικά βάρη και τις δικογραφίες. Ακίνητα που βρίσκονται εντός προστατευόμενων περιοχών δεν εντάσσονται στο νόμο. Βασική επίσης προϋπόθεση είναι η ολοκλήρωση του φέροντος οργανισμού ή η εγκατάσταση της αυθαίρετης χρήσης να έχει πραγματοποιηθεί μέχρι και τις 28/07/2011.

Η ΕΞΑΝΤΑΣ , με μεγάλη εμπειρία σε θέματα πολεοδομικής νομοθεσίας και διαδικασιών, αναλαμβάνει πλήρως τη διαδικασία υπαγωγής των ακινήτων στο Ν.4495/17.

Παρεχόμενες υπηρεσίες:

  • Αυτοψία και αποτύπωση ακινήτου
  • Υπολογισμός προστίμου
  • Συλλογή των απαραίτητων στοιχείων από την αρμόδια πολεοδομία
  • Υποβολή ηλεκτρονικής αίτησης υπαγωγής στη ρύθμιση
  • Σύνταξη τεχνικής έκθεσης