Τοπογράφος, Αδάμης Ιωάννης | ΜΕΛΕΤΕΣ ΟΔΟΠΟΪΙΑΣ
349
page-template-default,page,page-id-349,ajax_fade,page_not_loaded,,vertical_menu_enabled,qode_grid_1300,side_area_uncovered_from_content,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-16.7,qode-theme-bridge,disabled_footer_top,wpb-js-composer js-comp-ver-5.5.2,vc_responsive

ΜΕΛΕΤΕΣ ΟΔΟΠΟΪΙΑΣ

Το τεχνικό γραφείο ΕΞΑΝΤΑΣ αναλαμβάνει μελέτες οδοποιίας σε όλα τα στάδια της, Αναγνωριστική Μελέτη, Οριστική Μελέτη, Χάραξη Οδού.  Συγκεκριμένα αναλαμβάνουμε την μελέτη-χάραξη ιδιωτικής οδού, εργοταξιακής  οδού και έχουμε συμμετάσχει σε μελέτες οδών του εθνικού δικτύου.  Αναλυτικά τα στάδια και οι υπηρεσίες που παρέχει το τεχνικό γραφείο ΕΞΑΝΤΑΣ  για την μελέτη-χάραξη μιας νέας οδού είναι τα παρακάτω:

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

ΜΕΛΕΤΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

ΠΡΟΜΕΛΕΤΗ

  • Σύνταξη Τοπογραφικού υπόβαθρου

ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ-ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

  • Σύνταξη τευχών δημοπράτησης τεχνικών και οικονομικών
  • Οριζοντιογραφία, Μηκοτομές, Διατομές, Διαγράμματα μήκων ορατότητας
  • Τρισδιάστατη απεικόνιση του δρόμου κατασκευή μοντέλου και οδήγηση σ΄αυτό.
  • Διαγράμματα επικλήσεων, Πίνακες Χωματισμού, Διάγραμμα Brucner
  • Kριτήρια ασφαλείας βάσει ΟΜΟΕ-Υ
  • Αποτυπώσεις αρχικής κατάστασης (1:5000) για προμελέτη με φωτογραμμετρικές μεθόδους ή 1:500 για οριστική ή όπως κατασκευάστηκε με φωτογραμμετρικές ή επίγειες μεθόδους
  • Χαράξεις όλων των χαρακτηριστικών σημείων της οδού (άξονα, παρειών, πρανών, κρασπέδων, κόμβων, τεχνικών κατασκευών).

Όλα τα παραπάνω πραγματοποιούνται σύμφωνα με τους κανονισμούς της Ελληνικής νομοθεσίας.