Τοπογράφος, Αδάμης Ιωάννης | Κατάθεση Εξαρτημένου Τοπογραφικού στο Κτηματολόγιο
564
post-template-default,single,single-post,postid-564,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,vertical_menu_enabled,qode_grid_1300,side_area_uncovered_from_content,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-16.7,qode-theme-bridge,disabled_footer_top,wpb-js-composer js-comp-ver-5.5.2,vc_responsive

Κατάθεση Εξαρτημένου Τοπογραφικού στο Κτηματολόγιο

Κατάθεση Εξαρτημένου Τοπογραφικού στο Κτηματολόγιο

Εξαρτημένο Τοπογραφικό στο Κτηματολόγιο.

Ξεκίνησε η κτηματογράφηση στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Η δήλωση κάθε δικαιώματος σε ιδιοκτησία είναι υποχρεωτική και οι επιπτώσεις σε όσους δεν τις δηλώσουν βαριές. Δύο σημαντικές επιπτώσεις είναι α) για ιδιοκτησία που δεν είναι δηλωμένη στο Κτηματολόγιο δεν μπορεί να γίνει καμία μεταβίβαση ή αγοροπωλησία και β) μετά το πέρας 20 ετών και ενώ η ιδιοκτησία παραμένει αδήλωτη στο Κτηματολόγιο η κυριότητα της περνάει στο Ελληνικό Δημόσιο.

Δικαιολογητικά για την υποβολή δήλωσης

  • Συμπληρωμένο το έντυπο της Δήλωσης
  • Απλό φωτοαντίγραφο του τίτλου ιδιοκτησίας (συμβόλαιο, παραχωρητήριο κλπ)
  • Απλό φωτοαντίγραφο του πιστοποιητικού μεταγραφής του τίτλου
  • Αντίγραφο Τοπογραφικού διαγράμματος που προσαρτάται στον τίτλο ή νεώτερο από αυτό ή άλλο στοιχείο εντοπισμού του ακινήτου
  • Αντίγραφο Δελτίου ταυτότητας / διαβατηρίου
  • Αντίγραφο εγγράφου από το οποίο να προκύπτει ΑΦΜ του δηλούντος (Εκκαθαριστικό Εφορίας, λογαριασμός ΔΕΗ, κλπ)
  • Εξουσιοδότηση απλή όταν δεν υποβάλλεται αυτοπροσώπως η δήλωση

Πάγιο Τέλος

  • 35€ (Ευρώ) για κάθε δικαίωμα στις αστικές περιοχές (20€ για βοηθητικούς χώρους με χιλιοστά)
  • Στις αγροτικές περιοχές τα φυσικά πρόσωπα καταβάλουν τέλος το πολύ για δύο δικαιώματα (κυριότητας ή δουλείας)
  • Το πάγιο τέλος υπολογίζεται ανά δήλωση μετά την υποβολή της στο και καταβάλλεται στις Τράπεζες.

Προβλήματα κατά την Κτηματογράφηση:

Η Κτηματογράφηση είναι μια διαδικασία που καλείται να λύσει προβλήματα (αμαρτίες) του ελληνικού κράτους από την ίδρυσή του.  Λογικό είναι λοιπόν να παρουσιάζονται προβλήματα.

Ένα σύνηθες πρόβλημα είναι όταν δηλώνουμε ένα αγροτεμάχιο στο Κτηματολόγιο (εκτός σχεδίου συνήθως) χωρίς να προσάπτουμε εξαρτημένο τοπογραφικό διάγραμμα, ο εντοπισμός δηλαδή του αγροτεμαχίου.  Πώς είναι δυνατόν ο τεχνοκράτης υπάλληλος  (μηχανικός ή δικηγόρος) που επεξεργάζεται τη δήλωση να γνωρίζει, την ακριβή του θέση και που βρίσκεται ακριβώς  το συγκεκριμένο αγροτεμάχιο που δηλώνει ο κάθε πολίτης; Ο πιο ασφαλής και ακριβής τρόπος για να εντοπιστεί το αγροτεμάχιο και να οριοθετηθεί σωστά είναι το εξαρτημένο τοπογραφικό διάγραμμα.

Ένα άλλο πρόβλημα είναι όταν θέλουμε να δηλώσουμε μια ιδιοκτησία χωρίς να έχουμε τίτλο (συμβόλαιο). Τι γίνεται όταν θέλουμε να δηλώσουμε μια ιδιοκτησία που έχουμε αποκτήσει με χρησικτησία, ή δεν έχει γίνει ακόμα αποδοχή κληρονομιάς;

Όταν θέλουμε να δηλώσουμε μια ιδιοκτησία που κατέχουμε με χρησικτησία πρέπει να προσκομίσουμε κάποια επιπλέον δικαιολογητικά που να αποδεικνύουν ότι η ιδιοκτησία μας ανήκει τα τελευταία 20 χρόνια.  Όπως για παράδειγμα το Ε9 του 1998, ή κάποιο παλιό συμβόλαιο ή τοπογραφικό διπλανού αγροτεμαχίου που να αναφέρει το ονοματεπώνυμό σας σαν όμορο ιδιοκτήτη ή και ένορκη βεβαίωση χρησικτησίας από το ειρηνοδικείο. Σε κάθε περίπτωση όμως, παρόλο που η δήλωση θα γίνει δεκτή στο Κτηματολόγιο θα εκκρεμεί ο τίτλος κτίσης.

Όταν δεν έχουμε κάνει αποδοχή κληρονομιάς μπορούμε να δηλώσουμε την ιδιοκτησία προσκομίζοντας επιπλέον δικαιολογητικά: α) τον τίτλο θανόντος, β)την ληξιαρχική πράξη θανάτου, γ)πιστοποιητικό εγγυτέρων συγγενών,  δ)πιστοποιητικό περί μη δημοσίευσης διαθήκης (όταν δεν υπάρχει διαθήκη) και δ) πιστοποιητικό περί μη αποποίησης κληρονομιάς.

Για τέτοιου είδους θέματα λοιπόν, ακόμα και για την πιο απλή περίπτωση δήλωσης καλό είναι να απευθυνθείτε σε κάποιο Τοπογράφο Μηχανικό ή Δικηγόρο και όχι στο λογιστή σας ή κάποιον μεσίτη. Το κτηματολόγιο συντάσσεται από δικηγόρους και μηχανικούς. Οι δηλώσεις σας θα επεξεργαστούν από μηχανικούς και δικηγόρους.

Για οποιαδήποτε απορία επικοινωνήστε μαζί μας με email, ή στα τηλ επικοινωνίας ή στο inbox του facebook.

 

Ιωάννης Αδάμης

Τοπογράφος Μηχανικός Τ.Ε.